Dofinansowanie z funduszy europejskich.

af

AF.AGENCY Sp. z o.o. Ul. Wszystkich Świętych 4A, Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w celu stworzenia zoptymalizowanych modeli kart produktowych dla dedykowanych branż i usług”.

Celem projektu jest podniesienie potencjału innowacyjnego AF.AGENCY Sp. z o.o. poprzez utworzenie Laboratorium neuromarketingu oraz udoskonalenie modeli kart produktowych dzięki wykorzystaniu wyników badań na potrzeby przedsiębiorców w oparciu o nabytą w ramach projektu aparaturę naukowo-badawczą.

Wartość projektu: 977 220,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 685 056,00 PLN.

MENU