AF.agency

Automotive

Tworzymy rozwiązania, które wspierają rozwój i wizerunek branży motoryzacyjnej. Kompleksowe podejście pozwoliło nam stworzyć szereg projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb marek.

Edukacyjna platforma e‑learning dla pracowników​

Edukacyjna platforma e-learningowa z atrakcyjnymi i interaktywnymi lekcjami, która stanowi połączenie grywalizacji z merytoryczną zawartością przekazu.​

  • 2000+ użytkowników rocznie, 100+ szkoleń.
  • 80% zdawalności testów dzięki autorskiemu, popartemu badaniami marketingowymi systemowi tworzenia szkoleń.​
  • 864+ interaktywnych lekcji z elementami grywalizacji.​
  • ​Wzrost kwalifikacji pracowników.​
  • ​Przygotowanie technologiczne i sprzętowe dla prowadzenia webinarów oraz integracja z zewnętrznymi systemami.
  • ​Rozbudowany system zbierania danych/statystyk i raportowania postępów w edukacji.​
PRODUKCJA PHOTO/VIDEO​
SZKOLENIA E-LEARNING
PROJEKTOWANIE UX/UI
CUSTOM SOFTWARE

EMPLOYER BRANDING

W odpowiedzi na potrzebę urozmaicenia ścieżki pozyskiwania wiedzy przez pracowników marki ŠKODA stworzyliśmy platformę e‑learningową ŠKODA Training System z interaktywnymi i angażującymi użytkownika lekcjami, stanowiącą dla niego atrakcyjne, integralne z wewnętrznym procesem szkoleniowym narzędzie.

Wyzwanie 1: Wzrost kwalifikacji pracowników

Ze względu na dużą ilość informacji, z jaką pracownicy mierzą się podczas szkoleń stacjonarnych, dla utrwalenia zdobytej wiedzy koniecznym stało się stworzenie narzędzia, które ułatwi im to zadanie. Oferowany przez nas unikalny format e-learningów zwiększa zapamiętywanie informacji i chęć pozyskiwania wiedzy. Konstruujemy lekcje w taki sposób, by treści nie powtarzały się, ale uzupełniały. Grywalizacja połączona z merytoryczną zawartością przekazu motywuje pracowników do częstszego korzystania z platformy i samodzielnego zgłębiania wiedzy. Wprowadzenie nowego pracownika w struktury firmy to trudny i jednocześnie niezbędny proces, by jego praca była bardziej wydajna. Aby usprawnić szybki wzrost jego kompetencji, wprowadziliśmy dedykowane szkolenia wdrożeniowe dla nowych pracowników. Dzięki indywidualnemu podejściu, pracownicy szybko odnajdują się w nowym miejscu pracy, co przynosi korzyści dla obu stron.

Wyzwanie 2: Rozbudowa narzędzia i zwiększenie dostępności do wiedzy

Możliwość przeprowadzania szkoleń online na żywo w formie webinarów to kolejna forma nauki, którą wzbogaciliśmy platformę szkoleniową ŠKODA Training System. Dodatkowo, dzięki możliwości publikowania materiałów wideo z przeprowadzonych szkoleń i prezentacji, pracownicy mogą wrócić do nich w dowolnym momencie, co uzupełnia i utrwala wiedzę, więc nauka staje się bardziej skuteczna.

Wyzwanie 3: Wygodniejszy dostęp do platformy

Aby jeszcze bardziej ułatwić naszemu klientowi korzystanie z platformy szkoleniowej, zintegrowaliśmy ją z wewnętrznym środowiskiem technologicznym Grupy Volkswagen. ŠKODA Training System nie jest zatem narzędziem bazodanowym – wszelkie informacje na temat pracowników pozostają wewnątrz firmy, a oni mogą w sposób nieograniczony wykorzystywać potencjał platformy.

Zobacz również

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!